Pesticidfri have - Ellinge Vandværk

Søg på vandværkes hjemmeside
Gå til indhold

Pesticidfri have

Menu
STOP for brug af sprøjtegifteVandrådet i Nyborg Kommune har på møde 28.05.2019 besluttet af opfordre vandværkernes forbrugere og andre haveejere til at undlade at bruge sprøjtegifte (pesticider).

Årsagen hertil er, at der i mange vandværksboringer i de seneste år er fundet flere forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider.

Vi vil stoppe denne udvikling og beder om jeres hjælp.

Hvis blot en dråbe sprøjtegift når grundvandet, kan det gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt.

En ny boring koster over 500.000 kr. og selv om vi finder vand, er det ikke sikkert, at det er egnet til drikkebrug.

Det er således meget bekosteligt og vanskeligt, ja nogle gange umuligt at skaffe uforurenet drikkevand - og det er jer forbrugere, som kommer til at betale.
 
Vi håber, at vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand, og at I vil hjælpe os hermed ved at undlade at bruge sprøjtegifte.

Vi henviser til materiale (pixibog), der er udarbejdet af foreningen ”Danske Vandværker”. I pixibogen finder I ideer til, hvorledes I kan slippe for ukrudt i haven uden at anvende sprøjtegifte. Hent pixibogen på https://danskevv.dk/wp-content/uploads/2017/01/pixibog_a4_15032016.pdf

Haveejere har også mulighed for at tilmelde sig kampagnen giftfri have på https://www.giftfri-have.dk/tilmeld-have/
Seneste vandprøve

Ellinge Vandværk
Formand
Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3,  Ellinge
5540 Ullerslev
      
Mobil: 2126 9661           
E-Mail: sfh@live.dk
Seneste vandprøve

Analyserapport 2017.10.18   
Ellinge Vandværk
Formand
Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3,  Ellinge
5540 Ullerslev
Tlf.: 6598 1423
Mobil: 2126 9661           
E-Mail: sfh@live.dk
Tilbage til indhold