Historie - Ellinge Vandværk

Gå til indhold
Historie
Fra starten i 1965 blev der ført protokol over møder og begivenheder.
Protokollens sidste side blev udfyldt i 2003.

Protokollen er blevet scannet og renskrevet.
Desuden er der tegninger af selve bygningen, og beskrivelse af hvordan vandværket fungerer.
Der er kopier af de oprindelige dokumenter - blandt andet skøde, samt fotos inde i vandværket.
Det kan ses under "Lokalhistorie - Ellinge Vandværk" - eller klik her.

Ellinge Vandværk er et af 5 private vandværker i den tidligere Ullerslev Kommune.

Den 28. april 1965 var der stiftende generalforsamling i Ellinge forsamlingshus.
Det blev vedtaget at opføre vandværket og foretage boring samt nedlægge det nødvendige ledningsnet.
Vandforsyning til Kildemøllevej vedtaget i 1975 og Kragelund i 1982.
Til  bestyrelsen valgtes fabrikant Alfred Bæk (formand), gdr. Hans  Christensen (kasserer), sognefoged Frede Hansen, entr. Johannes Hansen  og murer Ejner Knudsen.

Vandværket udvidet i 1982 med en boring og ny råvands-tank på ca. 50m3 .

I 1997 fik vi vandværket renoveret så det i dag er et fuldt ud moderne vandværk.


Vandindvindingsret
50.000 m3 - årlig forbrug ca. 35.000 m3.1998

Vandværket blev renoveret.

På billederne som er lånt af

Tove Aagaard Christensen ses:
Flemming "Smed" Kristensen, Vagn Bülow og Bent "Smed" Hansen.

På billederne som er lånt af
Tove Aagaard Christensen ses:
Flemming "Smed" Kristensen, Vagn Bülow og Bent "Smed" Hansen.

Nødledning til drikkevandet


Som mange har bemærket, har der syd for Ferritslevvej - mellem Ellinge og Ferritslev - i et stykke tid været et gravearbejde i gang ude i marken, og nu helt ude ved vejen.
Det er en nødledning for drikkevandet som er ved at blive etableret mellem Ellinge og Ferritslev.

På den måde vil der kunne være hjælp med vandforsyning i Ellinge fra Ferritslev, hvis forsyningen i Ellinge svigter - og omvendt.
I forvejen har Ferritslev en tilsvarende forbindelse til Rolfsted.

Ellinge Vandværks yderste ledning på Ferritslev-vej ligger ikke langt fra kommunegrænsen ind til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Umiddelbart derefter er  der etableret en brønd, hvori der bliver monteret stophaner så man kan  åbne og lukke for forbindelsen mellem de to vandforsyninger, hvis der  bliver behov for det. Desuden monteres der vandmålere, så man kan  konstatere forbruget - enten det går den ene eller den anden vej. Forbruget vil periodevis blive økonomisk udlignet.
Formand for Ellinge Vandværk - Søren Fredslund Hansen fortæller, at arbejdet forventes afsluttet i denne uge.

2011-12-08
Nød-vandledningen blev skudt ind under Ferritslevej

Poul Jensen, Toften, var på stedet, og sendte tekst og billeder.
Der blev gået godt til den, selv om det blæste.
Så er det bare med at grave sig ned under jordhøjde.

Det  havde Arne & Søren sørget for, og så er det Ellinge Smeden og  mandskab der skulle sørge for at få skudt kanonen under vejen.
Det kan godt drille en smule.
Og så er det med at få hullet dækket til igen.
For det er et meget trafikeret stykke vej at arbejde på.
Så nu kan der snart byttes vand over kommunegrænsen, gennem en ledning.

Jeg mener, vand kan løbe selv, men det her vand skal trykkes en lille smule" bag i "

Hilsen PoulVandværkerne er nu koblet sammen

Arbejdet med at lægge en  nødledning mellem vandværkerne i Ellinge og Ferritslev er nu så langt,  at der er forbindelse mellem de to vandværker.
Nu skal forbindelsen  skylles grundigt igennem, og der skal tages prøver af vandet, og  prøverne skal være godkendte, inden forbindelsen kan tages i brug.

Nødsituationer
Forbindelsen vil kunne  tages i anvendelse hvis der for eksempel er et længerevarigt strømudfald  som gør, at pumperne ikke kan presse drikkevandet ud til forbrugernes  haner.
Ved kortvarige  strømudfald har Ellinge Vandværk mulighed for at der bliver koblet en  nødgenerator til, og så vil der være vand i hanerne efter en kort  afbrydelse.
Men hvis det skulle ske,  at et lyn slog ned og helt ødelagde den elektronik, som styrer  vandværket, så vil nødledningen blive taget i brug, indtil en reparation  af systemet er afsluttet.

En anden situation kunne være, hvis der kom forurening i en boring. Så vil man - efter en gennemskylning af rørene - kunne få vand via nødledningen.
Nødledningen kan sende vand i begge retninger, så begge vandværker på den måde har en reserve at trække på.
Ferritslev har i forvejen en tilsvarende forbindelse til Rolfsted.

Kapacitet
Hvis det bliver  nødvendigt at sende vand til forbrugerne via nødledningen, er det muligt  at holde forbrugerne med drikkevand i længere tid - altså ikke kun et par timer, men i flere uger - dog må man forvente, at trykket på vandstrålen ikke vil være lige så kraftig, som man er vant til.

Forbrugerne kommer ikke til at mærke noget til mærke noget til det sidste arbejde med at få skyllet rørene igennem.

2011-12-19Åbent Hus og Generalforsamling i Ellinge Vandværk

Torsdag den 26. februar  2015 holdt Ellinge Vandværk Åbent Hus, og der var trængsel i vandværket  lokaler, mens vandværkspasser Bent Hansen, fra Ellinge Smedie A/S  fortalte om hvordan vandværket fungerer.
Der var mulighed for at få et kig ned i en af de to store rentvandsbeholdere. Den ene er på 45 og den anden på 45 kubikmeter.

Bent Hansen fortalte, at  der egentlig er to vandværker i Ellinge Vandværk, og det er en stor  fordel, når der skal laves reparationer eller service - så kan det ene vandværk lukkes og arbejdes på, mens det andet fortsætter med at levere vand til forbrugerne.
Vi så de pumper, som sørger for at holde vandtrykket oppe, så det kommer ud af hanen, når vi åbner der hjemme.
Bent Hansen viste også de nødsystemer, som kan tages i brug, hvis der skulle være problemer med pumperne eller strømforsyningen.

Det blev de blå sutters aften - et krav, for at holde rent og undgå at forurene drikkevandet.

Som du kan se på billederne gav Ellinge Vandværk en lille forfriskning under omvisningen - og det var ikke kildevand.Ved generalforsamlingen fortalte formand Søren Fredslund, at Ellinge Vandværk kører godt.
Der er et mindre, men acceptabelt svind.
Til gengæld kniber det  med at få aflæsningskortene ind lige efter årsskiftet, og der blev  afleveret en kraftig henstilling til, at man afleverer aflæsningskortene  til tiden.

Søren Fredslund fortalte også, at holdningen til privates brug af kemi i haverne vil blive strammet.

I år har Ellinge Vandværk 50 års fødselsdag, men der er endnu ingen planer om hvordan det vil blive markeret. Ellinge Vandværk blev oprettet ved den stiftende generalforsamling den 28. april 1965. Du kan se referatet - i menuen til venstre - vælg Lokalhistorie, og derefter Ellinge Vandværk.

I 2014 afholdt Ellinge Vandværk flere store omkostninger. Der var en renovering med blandt andet udskiftning af en af de store filtre, desuden var der sammenkoblingen til Ferritslev.
De store projekter kostede mere end 600.000 kr. og alligevel er Ellinge Vandværk kommet ind i 2015 med en flot økonomi.

Efter generalforsamlingen som blev styret af Leif Birk, var vandværket vært ved et par stykker smørrebrød og lidt at drikke. Ellinge Smedie A/S - som er vandværkspasser - gav snaps til det lækre smørrebrød.

Derefter blev der vist en video fra en video-inspektion som blev foretaget i 2014. Den ene fra Ellinge og den anden fra Såderup. Her under et et par snapshot fra hver af dem.
Først et foto af selve hovedet på det kamera, som har optaget videoen. Derefter ser man kameraet, der er på vej ned i borehullet.
Det næste er fra  Ellinge, hvor kameraet et nået ned til bundproppen i lige ved 30 meters  dybde, og man kan se de lodrette linier, som er filtret hvor grund-vandet kommer ind i boringen.
Det nederste er fra Såderup Vandværk, hvor kameraet er på ved ned til bunden, igennem kalk-lagene, hvor man på videoen tydelig kan se grundvandet strømme ind.

Se mere om Ellinge Vandværk på vandværkets egen hjemmeside
http://www.vand.ellinge.dk

2015-02-27


Flere fotos fra Åbent Hus 2015
Ellinge Vandværk
Formand
Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3,  Ellinge
5540 Ullerslev
      
Mobil: 2126 9661           
E-Mail: sfh@live.dk
Ellinge Vandværk
Formand
Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3,  Ellinge
5540 Ullerslev
Tlf.: 6598 1423
Mobil: 2126 9661           
E-Mail: sfh@live.dk
Tilbage til indhold