Links - Ellinge Vandværk

Gå til indhold
DANMARKS GEOLOGISKE & HYDROLOGISKE DATABASE

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på  området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt  tilgængelig.
Her kan du blandt andet se information om vandkvalitet, og interaktive kort over boringer, og meget andet. Klik her.

På hjemmesiden www.vandetsvej.dk kan du læse meget mere om hvor vandet kommer fra, og hvad der sker med det, inden det kommer ud af din vandhane.

På hjemmesiden www.mst.dk, er der mange gode råd til, hvad man kan gøre, for ikke at bruge gift i haven - gift, som desværre kan være med til forurene drikkevandet.

Ellinge Vandværk
Formand
Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3,  Ellinge
5540 Ullerslev
      
Mobil: 2126 9661           
E-Mail: sfh@live.dk
Ellinge Vandværk
Formand
Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3,  Ellinge
5540 Ullerslev
Tlf.: 6598 1423
Mobil: 2126 9661           
E-Mail: sfh@live.dk
Tilbage til indhold